Inteligentní město

image 1

Nabídka inteligentního města byla zpracována ve spolupráci s partnery UMPI a ve velkém rozsahu rozšiřuje možnosti integrovaných služeb vlastní bezpečnosti. Kromě přenosů po napájecích sítích a dálkového řízení osvětlení jsou to služby jako kamerový systém, bezpečnostní systém anebo městská internetová WiFi síť.

Každé svítidlo veřejného osvětlení se tak stává důležitým a cenným článkem k poskytování nových služeb. Video monitoring ulic může být uskutečněn prostřednictvím kamer instalovaných na lampách, kontrola tísňových volání prostřednictvím vzdálených, na lampách nainstalovaných rádioantén schopných tísňového volání s okamžitou lokalizací daného místa. Na základě rozšíření sítě LAN po napájecím vedení lze uskutečnit širokopásmový WIFI internetový přenos ke spojení turistických center jako jsou pláže, parky, náměstí atd.

Architektura videomonitoringu

architektura videomonitoringu

Systém je komponován jako kamerový systém, který funguje s přenosem signálu po Ethernetové síti s IP adresami, PLC modem je propojen s kamerami. PLC Modem umožňuje přenos dat prostřednictvím napájecí elektrické sítě a jeho konverzi do podoby standardního IP signálu. Přenosová frekvence je 30 MHz a přibližná přenosová rychlost - 80 Mbits/s. Jednotka pro příjem a záznam obrazu na Ethernetové síti je na PC koncového uživatele. Videojednotka provádí záznam a řízení snímků (např. jako pohybový detektor) a posílá data (živě nebo ze záznamu) vzdálenému supervisorovi. Spojení centrální videojednotky se vzdáleným supervisorem je realizováno prostřednictvím internetu.

Architektura řešení managementu tísňových volání

Řešení lokalizace tísňových volání na pouličních komunikacích a jejich blízkého okolí.

architektura volani

Bezpečnost (na ulicích, plážích, parcích atd.) je zajišťována "na dálku" vysláním vysokofrekvenčního signálu (~2GHz) přiřazeného specifickému tlačítku. Každý signál je kódován a identifikován s organizací, která je žádána o poskytnutí pomoci (červený kříž, policie atd.). Lampa je vybavena vysokofrekvenční anténou, která je schopna přijímat vysílané signály, které přicházejí ze vzdáleného místa a přenášet je na server, který řídí telefonní hovory. Každá anténa umístěná na lampě má unikátní, jedinečnou adresu a je tímto snadno identifikovatelná. V případě nebezpečí, je osoba, která je v tísni, schopna realizovat tísňové volání jednoduše zmáčknutím vzdáleného tlačítka. Najít volajícího díky kartografické aplikaci, která bezprostředně lokalizuje každou adresu vysílající antény je poté víc než jednoduché.

Architektura řešení městské sítě WiFi

architektura wifi

Řešení využívá technologii vedení datové komunikace po napájecím vedení.

Dálková správa veřejného osvětlení

architektura vo

Nabídka spočívá v instalaci zařízení, které umožňuje jedinečnou identifikaci každé lampy. Toto je nejvýznamnější rys tohoto řešení, které umožňuje dálkovou správu, kontrolu a řízení každé jednotlivé lampy.

Architektura řešení dálkové kontroly, správy a řízení soustav veřejného osvětlení se vyznačuje třemi základními rysy: detailní infrastruktura, rozšířené rádiové pásmo a dosažení úspor energie

Každá lampa je vybavena unikátním identifikačním zařízením, které je řízeno na dálku. Infrastruktura tímto umožňuje řízení, monitoring, kontrolu a lokalizaci v daném teritoriu. Americký standard proudové technologie (PLC) dovoluje přenosy až do hodnoty 200 Mbits/s. U zkušebního provozu Telecomu Italia a Umpi bylo dosaženo hodnoty 80 Mbits/s na 200 m volného elektrického kabelu a 30Mbits/s na 350m kabelu. Toto je rozšířená LAN síť, kdy každá lampa je identifikovatelnou IP adresou.

Systém pro dálkovou správu, řízení a kontrolu systémů veřejného osvětlení umožňuje snížení spotřeby elektrické energie o cca 30% (lampy pracují v efektivních pracovních cyklech) a úsporu provozních nákladů o cca 35% (optimalizace údržby a oprav).


Pokud by jste se rádi dozvěděli více, neváhejte nás kontaktovat.