Systém MINOS

Systém Minos

Tento systém lze s jistotou zařadit mezi nejpokročilejší systémy pro dálkovou správu veřejného osvětlení vůbec. Jedná se o řešení, které diagnostikuje a řídí každý jednotlivý světelný bod prostřednictvím dálkového řízení osvětlení po napájecí síti a dokáže tak měnit jednotlivé lampy a tím pádem i celou osvětlovací síť na inteligentní infrastrukturu, schopnou integrovaně a dálkově řídit další služby pro veřejnost jako například zajištění bezpečnosti.

Číst více

Inteligentní město

Image

Nabídka inteligentního města byla zpracována ve spolupráci s partnery UMPI a ve velkém rozsahu rozšiřuje možnosti integrovaných služeb vlastní bezpečnosti. Kromě přenosů po napájecích sítích a dálkového řízení osvětlení jsou to služby jako kamerový systém, bezpečnostní systém anebo městská internetová WiFi síť.

Číst více

Inteligentní dům

Image

Systém inteligentního domu tzv. SimpleLife je flexibilní modulární automatizovaný systém pro řízení a monitoring budov. Využívá technologii komunikace po vedení elektrické energie, zjednodušuje konstrukci systému a snižuje tak náklady na instalaci a zajišťuje precizní analýzu spotřeby za každou oblast budovy stejně tak jako indikaci a přenos hlavních "alarmových" stavů, signalizaci špatného fungování v reálném čase a preventivní signalizaci stavů, kdy by mohlo docházet k plýtvání.

Číst více