Chytré řízení dopravy

image 1

Je revoluční zařízení, které poskytuje realtime informace o dopravě a o vozidlech na městských nebo mimoměstských komunikacích. Je použitelné také pro obdržení informací nezbytných k návrhu městského plánu osvětlení.

Tento systém je cenným zdrojem informací k monitorování plynulosti dopravy. Dále pak ukládá a zpracovává plynulost dopravy pro každé požadované časové rozpětí: hodinové, denní, měsíční atd. Systém pracuje v samostatném a inteligentním způsobu tak, aby zaznamenal data bez nutnosti zvlášť vyčleněného počítače nebo video serveru.

Systém chytrého řízení dopravy analyzuje a ukládá počet vozidel přijíždějících v každém směru vozovky za použití pouze jediné kamery. Stejně tak dakáže určit průměrnou rychlost právě projíždějících vozidel. Tyto funkce jsou při použití jedné kamery možné na komunikacích do 4 pruhů. Systém dokáže klasifikovat dopravu dle typu vozidla (nadrozměrné náklady, nákladní a osobní auta, motocykly). Systém tak dokáže přiřadit konkrétním místům jejich podíl na celkovém hluku a znečištění životního prostředí.

Komunikace powerline

Data jsou posílána skrze existující napájecí vedení bez potřeby jakéhokoli dalšího natahování nových kabelů.

architektura rizeni dopravy

Výhody systému

image 2

Systémy které existují v současnosti jsou většinou založeny na kamerách připojených k PC (Optické systémy). Toto vyžaduje vlastní síť vedle napájecího vedení a přenosu dat. Namísto toho Chytré řízení dopravy využívá stávající napájecí vedení pro osvětlení ve veřejných a městských oblastech.

Nízké náklady - snadná instalace bez nákladných kabelážních prací.

Rozšířená řešení - zařízení analyzuje a zpracovává data bez potřeby přidruženého PC jako běžné kamerové systémy.

Chytré řešení dopravy může být snadno instalováno vedle běžných zařízení bez potřeby jakéhokoli omezení stávající dopravy. (pozemních úprav, zúžení atd.) Instalace systému se provádí přímo na sloupy veřejného osvětlení ve výšce 5m a jednoduše se konfiguruje ze základny sloupu pomocí metody tzv. virtuální smyčky.

Systém podporuje Export dat do systémů SCADA.

Ochrana soukromí

Zpracování dat, která jsou stažena, je v plném souladu s příslušnými zákony na ochranu soukromí. Data sou zpracována lokálně a zařízení ukládá počet průjezdů, typ vozidla a výslednou statistiku bez potřeby jejich přeposílaní nebo ukládání snímků.


Pokud by jste se rádi dozvěděli více, neváhejte nás kontaktovat.