Dobíjecí stanice

image 1

Systém dobíjecích stanic je komplexní a vysoce inovativní platforma umožňující svižné a jednoduché řešení v městských a mimoměstských oblastech pro soustavu dobíjecích míst pro elektrické vozidla. Tento systém umožňuje, pomocí existující elektrické sítě pro veřejné osvětlení, instalaci dobíjecích stanic ve strategických místech města stejně tak jako jejich vzdálenou správu a monitoring.

Dostupnost

Možnost propojit dobíjecí stanice s existující sítí elektrického vedení zajišťuje, že mnoho přístupových bodů je dostupných po celé oblasti tak, aby uživateli umožnilo dostupné připojení a dobití jejich elektrického vozidla.

Platba a přístup na požádání.

Systém zvládá všechny běžné metody placení ať se jedná o kreditní karty, přístupové karty ChargePass nebo kartu jiného dodavatele infrastruktury pro dobíjecí stanice. Umožňuje tak rezervování dobíjecích služeb na požádání.

Multifunkční

Dobíjecí stanice jsou vhodné pro dobíjení jakéhokoli elektrického vozidla na trhu – auta, motocyklu, mopedu atd.

Garantovaná asistenční služba

Systém poskytuje uživateli bezplatnou asistenční telefonní linku 24/7 pro případ ztráty karty stejně tak jako požadavku na asistenci při dobíjení.

Propojení

Každá dobíjecí jednotka je navzájem propojena a je monitorována prostřednictvím elektrické sítě. Propojovací uzel umožňuje stanici být řízena na dálku.

Statistika a reporty

Souhrn dat a informací je dostupný každému uživateli zahrnující přístupy, doby připojení, stav baterie a životní cyklus používaného vozidla.

Kompletně certifikováno

V souladu se všemi hlavními Evropskými a mezinárodními regulacemi a opatřena značkou KEMA-KEUR, která umožňuje certifikaci úrovně zabezpečení.

architektura stanic

Výhody

image 2

Evropská politika pro národní a regionální energetické udržitelnosti již více nedovoluje investice do konvenčních stanic. Regionální zákony na distribuci pohonných hmot se zaměřuje především na stimulaci a vytvoření čerpacích stanic s novými udržitelnými standardy. Inovativní koncept spolu s výhodami pro životní prostředí a zásadami udržitelnosti šetří energetické zdroje.

Aplikovatelnost kdekoli

Vzhledem k obdržených certifiátem může být systém instalovaný v souladu s národní, EU a mimo evropskými požadavky, poskytující všem uživatelům stejnou metodu přístupu.

Kompatibilita s dalšími chytrými systémy

Jednoduchost

Práce vzhledem k míře ceny a dodavateli energie může být spravován pomocí chytrého telefonu.

Velmi nízké provozní náklady

Systém pokrývá celou šálu dobíjecích úrovní

Jedná se o tzv. Úroveň I, Úroveň II a Úroveň III.

Více než jen uživatelsky přátelský systém

Jednoduché a intuitivní ovládání s bezkontaktní kreditní kartou, RF|D kartou atd. Vzdálená asistence, správa, upgradování, aktivace, monitoring a reportování o chybách stanice skrze komunikaci přes elektrické vedení v reálném čase.

Evropský projekt nezávislý na poskytovatelích internetu

Připojení k centrálnímu internetu přes GSP, GPRS

Ochrana před nehodovým kontaktem pomocí automatického odpojení

Úspory CO2 jsou kalkulovány v reálném čase

Funkce

Úrovně dobíjení

Existují tři úrovně dobíjení - 16Amps 230Voltů jedna fáze, 32Amps 230Voltů jedna fáze, 125Amps 400Voltů tři fáze.

Vzdálená aktivace

Dobíjecí jednotka mže být provozována a monitorována skrze komunikaci powerline, vzdáleně spravována v módu Start/Stop skrze komunikaci GPRS.

Identifikace a zarezervování

Identifikace nejbližší dobíjecí stanice a její vzdálené rezervování může být provedeno pomocí aplikace v chytrém telefonu v reálném čase.

Platba

Platby probíhají v souladu s normou ISO 15693, 14443. Vyhovuje tak kreditním a příchozím datům z kreditní karty. Je zde i možnost využívat dříve nahraný profil na portál.

Kontrola a bezpečnost

Poskytování energií pouze v případě, že je uživatel autorizován, jen pokud je kabel připojený, pouze v případě, že jsou bezpečnostní dvířka zavřená a jen pouze to stav elektrická síť dovoluje.

Oznámení

Automatická notifikace SMS zprávou nebo emailem v případě vandalismu, odběru, nedovoleného používání nebo ukončení dobíjení.

Statistika

Statistika může zahrnovat počáteční a konečné časy, doba trvání dobíjení, použitá energie, množství CO2 nevypuštěného do ovzduší vzhledem k ekvivalentnímu množství odebraných běžných pohonných hmot.

Zprávy

Systém dokáže zjišťovat životní cyklus vozidla, stav baterií a sbírat data a zprávy pro fakturování.


Pokud by jste se rádi dozvěděli více, neváhejte nás kontaktovat.