Inteligentní dům

image 1

Systém inteligentního domu tzv. SimpleLife je flexibilní modulární automatizovaný systém pro řízení a monitoring budov. Využívá technologii komunikace po vedení elektrické energie, zjednodušuje konstrukci systému a snižuje tak náklady na instalaci a zajišťuje precizní analýzu spotřeby za každou oblast budovy stejně tak jako indikaci a přenos hlavních "alarmových" stavů, signalizaci špatného fungování v reálném čase a preventivní signalizaci stavů, kdy by mohlo docházet k plýtvání. Osvětlovací systém je plně řízen "na dálku", čímž garantuje zajímavé úspory nákladů dosahované tlumením osvětlení a inteligentním zapínáním a vypínáním světel. Komfortní úroveň pohodlí uvnitř budov je dosahována centralizovanou kontrolou a řízením systému vytápění a klimatizace (jednotek ventilace). Speciální řídící jednotka v jednotlivých místnostech umožňuje individuálně monitorovat teplotu a řídit čidla otevírání oken.

Řízení úrovní spotřeby

Systém umožňuje sledování spotřeby elektřiny, vody a plynu v reálném čase v různých částech budov (za celou budovu, po jednotlivých podlažích, osvětlovacích okruzích, okruzích klimatizace, boilerech hospodářských nebo nákladových střediscích atd.).

The EasyconSW balík obsahuje všechna data o spotřebách a umožňuje jejich extrapolaci a zpracování do grafického nebo statistického formátu

rizeni spotreby

Řízení alarmů

Monitorovací systém zajišťuje preventivní ochranu před vznikem škod způsobených běžným selháním nebo špatnou funkcí jednotlivých zařízení ( hořáky, chlazení, klimatizace atd.). V případech, kdy nejsou supervizorem nebo dispečerem provedeny správné zásahy, na generátorech, jednotkách nebo jiných zařízeních, v době, kdy je to zapotřebí, mohou nastat události, které ve svých důsledcích způsobí značné škody. Tento systém indikuje informace o chybových stavech a selháních v reálném čase, a bezprostředně poté řídící centrum zajišťuje jejich odeslání e-mailem nebo SMS zprávami k odpovědnému technickému personálu.

rizeni alarmu

Prevence poruch je jedním ze zdrojů úspor. Včasná detekce úniku vody nebo poruch v systému snižuje nebezpečí oprav s vysokými náklady. Pro budovy je kontrolní a řídící systém přesně nadefinován tak, že hlášení o selhání a technických poruchách jsou doručována ke správným lidem v reálném čase.

Systém inteligentního domu identifikuje naprosto přesně místo, kde k selhání nebo poruše došlo.

Zařízení systému také jsou schopna regulovat světelné a topné systémy, což významně snižuje náklady na provoz budovy. Veřejné prostory a úřady jsou dálkově řízeny tak, aby náklady na osvětlení a vytápění byly udržovány na úrovni dané řídícím managementem.

Kombinace komunikačních systémů je využita tak, aby byly redukovány vzdálenosti, na kterých by jinak muselo být provedeno položení kabeláží. Tím se výrazně snižují vysoké náklady na instalace v budovách.

Management osvětlení

rizeni osvetleni

Divo 1-10v popř. Dali (Powerline řídící moduly osvětlení s protokolem 1-10v popř. Dali) pokrývají vzdálenost od panelu ke skupinám osvětlovacích těles instalovaných ve veřejných prostorách nebo úřadech bez nutnosti drahého vysekávání otvorů nebo instalaci lišt pro kabelová vedení. Znamená to, že svítidla jsou zcela dálkově řízena s možností volby funkcí vypnutí, zapnutí, časování a volby maximálního a minimálního světelného výkonu. Tyto funkce navíc umožňují významné snížení nákladů na spotřebu elektrické energie.

Řízení zařízení v pohotovostním režimu

rizeni standby

Modul PT2OC je schopen zajistit správné fungování zařízení instalovaných v budovách. Možnost dálkového nastavení časovačů zamezuje plýtvání elektrickou energií, určuje časy, kdy je zařízení nabíjeno a v případě přetížení zajišťuje odpojení jednotlivých zařízení v pořadí dle nastavených priorit.

Klimatizace

klimatizace

Modul PT2OC je také určen pro centrální řízení vytápění a klimatizace. Řídící platforma umožňuje zapnutí a vypnutí vhodně nastavených skupin časovačů. Přesné řízení uvnitř jednotlivých prostorů a místností umožňuje instalace zvláštní regulační jednotky Simplex IO-T.

Přídavné služby

přídavné služby

Bezpečnost: Kamerové systémy

SimpleLife umožňuje fungování kamerového systému tak, že data jsou přenášena po existujícím napájecím elektrickém vedení. Kamera je integrována s technologií Umpi schopnou transformovaný audio a video signál přenášet k video serveru po napájecím vedení. Tato technologie je tedy vhodná k využití v existujících soustavách a navíc umožňuje tuto soustavu velmi jednoduše rozšiřovat přidáváním nových kamer(nebo jejich operativním přemísťováním) bez nutnosti instalace nového kabelového vedení.

Dosah v interiéru: 160 metrů, rychost: 80 Mbit/S

Dosah v exteriéru: 250 metrů, rychlost: 80 Mbit/S

WiFi připojení

Tato technogie je schopna zajistit Wifi připojení. Zařízení Umpi jsou schopna přenášet signál k jednotlivým "hot spotům" za využití stávajícího elektrického napájecího vedení. V historických budovách a domech, kde wifi signál není schopen proniknout do některých prostor, je možné zajistit bezdrátové připojení prostřednictvím jednoho anebo více "hot-spotů".

Dosah v interiéru: 160 metrů, rychost: 80 Mbit/S

Dosah v exteriéru: 250 metrů, rychlost: 80 Mbit/S

Rozšíření LAN připojení

Nabízíme také rozšířené řešení pro LAN připojení, zaručující vysokorychlostní přenos dat skrze rozvody elektrické energie. Toto řešení umožňuje využít napájecí síť k přenosu Ethernetového signálu, propojující místa kde je problematický přístup (např. sklad, kancelář hlídače, atd.). Rozšířené připojení LAN využívající komunikace přes napájecí vedení dělá z instalace nových počítačových stanic, VOIP telefonů a propojovacích služeb jednoduchou záležitost.

Dosah v interiéru: 160 metrů, rychost: 80 Mbit/S

Multimédia - Digitální značení

digital signage

Použitím technologie vysokorychlostní napájecí sítě umožňuje panelům digitálního značení funkcionalitu a konfiguraci pomocí existujících kabelů elektrického vedení jakožto přenosového média. Muzea, galerie a historické budovy mohou být vybaveny digitálními panely bez jakýchkoliv drahých drátových spojení. Obchodní domy mohou použít tuto technologii k doručení reklamy a informativních zpráv přímo k zákazníkovi.

Dosah v interiéru: 160 metrů, rychost: 80 Mbit/S

Dosah v exteriéru: 250 metrů, rychlost: 80 Mbit/S

Připojení k serveru

server

EasyconSW je síťově orientovaný systém: uživatel se do něj může připojit ze stanice uvnitř budovy, nebo jakékoli jiné vzdálené stanice, pomocí zadání správných přístupových kódů. Uživatelé mohou pracovat se všemi informacemi, které jsou v zařízeních instalovaných správcem.

Exteriér - nové možnosti v managementu budov

exterier

Budova už se neskládá pouze z míst uvnitř, její venkovní okolí se také stává příležitostí pro další přídavné služby.

Světelná zařízení jsou vzdáleně řízena pomocí EasyconSW, což umožňuje nastavování zapínání a vypínání časovačů a kontrolu svítivosti každého jednotlivého zařízení.

Světelné zařízení se stává umožňující podporou pro služby jako jsou kamerové systémy, Wifi připojení a značení adresovaná zákazníkům nebo široké veřejnosti.

Simple Life proměňuje existující síť osvětlení vně budov v inteligentní infrastrukturu, která může poskytovat další služby.

Vysoká úroveň úspor energií zajišťuje rychlou návratnost investice.


Pokud by jste se rádi dozvěděli více, neváhejte nás kontaktovat.