Systém MINOS

image 1

Tento systém lze s jistotou zařadit mezi nejpokročilejší systémy pro dálkovou správu veřejného osvětlení vůbec. Jedná se o řešení, které diagnostikuje a řídí každý jednotlivý světelný bod prostřednictvím dálkového řízení osvětlení po napájecí síťi (tzv. powerline komunikace) a dokáže tak měnit jednotlivé lampy a tím pádem i celou osvětlovací síť na inteligentní infrastrukturu, schopnou integrovaně a dálkově řídit další služby pro veřejnost jako například zajištění bezpečnosti.


Architektura systému

architektura minos 1

Vzdálená správa na úrovni světelného bodu

Veškeré funkce jsou řízeny z rozvaděče. Konkrétně se jedná o funkce a možnosti vypnout resp. zapnout každou jednotlivou lampu, dvourežimové redukce, regulace stmívání na libovolné lampě, diagnózy a upozornění o anomáliích a poruchách v každém bodě veřejného osvětlení.


Architektura systému - Syra, modul pro dálkové řízení lamp

architektura syra

Analýza poruch

Lampa s nízkým výkonem

Spálená výbojka, zářivka či žárovka

Zničený nebo vadný kondenzátor

Lampa bez proudu

Spálená pojistka

Blikající výbojka (vyčerpaná)

Problémy spojení mezi modulem SYRA a elektronickým předřadníkem

Funkce

Automatické odpojení startéru (v případě spálené výbojky či zářivky)

Příkaz k zapnutí a vypnutí lampy

Redukce světelného toku řízením přepínání dvourežimové tlumivky

Řízení elektronického předřadníku ke redukování světelného toku stmíváním (90-20%)

Kontrola přepětí a podpětí

Kontrola přepětí, snižování výkonu lampy


Architektura systému - Andros, dálkové řízení rozvaděče

architektura andros

Funkce

Možnost řízení až 1.024 lamp na každém rozvaděči

Kontrola napětí v elektrické síti

Komunikace se serverem IOS prostřednictvím modemu (GSM,GPRS, PSTN), pevné linky nebo TCP/IP protokolu

Záznam až 2.048 událostí na stále se přepisující programovatelné paměti

Uložení 3 různých telefonních čísel pro tísňová volání

Dálkový odečet spotřeby elektrické energie

Příkazy k zapnutí a vypnutí osvětlovací soustavy prostřednictvím každodenního, týdenního nebo ročního nastavení astronomických hodin


Architektura systému - IOS, supervizní systém

architektura ios

Hlavní funkce

Konfigurace až 100 rozvaděčů

Ochrana přístupu uživatelů k síti LAN nebo k internetu

Update softwaru Minos X online

Online asistence prostřednictvím internetu nebo modemu

Vytvoření centrálního úložiště dat zasílaných jednotkami ANDROS


Architektura systému - MINOS X software

architektura minos x

Hlavní funkce

Zobrazení všech událostí a anomálií v osvětlovací soustavě

Automatická statistika

Anagrafické zobrazení lamp a rozvaděčů

Plánování cyklů zapínání a vypínání osvětlovací soustavy prostřednictvím astronomických hodin

Plánování zapínání ,vypínání a redukovaní světelného toku pro každou jednotlivou lampu

Import a export dat v xml formátu

Kartografické zobrazení soustavy

Dálkový odečet elektroměrných parametrů

Dálkový odečet údajů o počasí

PŘEDNOSTI A VÝHODY SYSTÉMU

image 6 Úspora energie až 45% běžné spotřeby elektrické energie

image 7 Bezpečnost - předchází vzniku nebezpečných situací

image 8 Transparentní provozní náklady umožňují cílené a rychlé zásahy pracovníků údržby

image 9 Kvalita a kvalitní servis předchází vzniku jakýchkoli stížností

image 10 Redukování světelného smogu pomáhá snižovat emise skleníkových plynů (Kjótský protokol)

image 11 Návratnost - systém umožňuje rychlou návratnost investic a tvorbu finančních zdrojů

Systém MINOS není jen osvětlení, ale i inteligentní síť

Power line carrier technologie (přenos dat po napájecích sítích) dává osvětlovací soustavě dodatečnou hodnotu: soustava se mění na městskou komunikační síť s nízkými provozními náklady pro následující služby:

image 12 Světelné značení

image 13 Dynamické dopravní značení

image 14 Dálkový odečet měřičů

image 15 Upozornění na výskyt mlhy

image 16 PM10

image 17 Zprávy o počasí

image 18 Kamerový systém

image 19 Zdravotní pohotovost

image 20 Bezpečnostní pohotovost

ŘÍZENÍ ÚSPOR

Pomocí funkcí systému jako jsou: zapínání a vypínání lamp, možnost redukce světelného toku, plánování zapínání a vypínání soustavy prostřednictvím astronomických hodin, eliminace svícení "přes den", automatická detekce poruch, optimalizace zásahů v čase, absence nákladů na detekci poruch a statistika jsou realizovány značné úspory energie, které v průměru dosahují výše až 45%.


Pokud by jste se rádi dozvěděli více, neváhejte nás kontaktovat.